top of page

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

מהו ליטבק?
 
קונגרס הליטבקים העולמי ה-5, הפרלמנט (הסיים) הליטאי, וילנה 2022

קריאה מחדש של עדויות שואה באוסף קוניוחובסקי
 
כנס "העתיד של עדויות שואה IV", מכללת הגליל המערבי, עכו 2016

הגלות ההמונית של יהודי מרחב התרבות הליטאי במלחמת העולם הראשונה
 
כנס "עולם מתהפך": מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי, מכללת אפרתה, 2015

במקום שיש חילול השם - אין חולקין כבוד לרב: פרק ראשון במחלוקת סלבודקה
 
לכבוד תיקון ליל שבועות אצל פרופ' דן מכמן, 2020

bottom of page