top of page

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

 

יליד וילנה, בעל תארים ראשון ושני

בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ותואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל

מאוניברסיטת תל-אביב.

עוסק בחקר יהדות מזרח אירופה בעת החדשה

בדגש על היהדות הליטאית, ומפרסם מאמרים וספרים

בנושא.

אפשר  לקבל אצלי את השירותים האלה:

 

- עריכת מאמרים.

- תרגום מיידיש לעברית של מסמכים, עיתונים ומכתבים.

- הדרכה מקצועית של טיולים לליטא.

- הרצאות על יהדות מרחב התרבות היהודי-ליטאי, פולין וברית המועצות.

הרצאות לבחירה

 

יהדות רוסיה

 

- החיסול ההדרגתי של החיים היהודיים בברית המועצות בין שתי מלחמות העולם

- סיפורם המרתק של גולים יהודיים בקוטב הצפוני במלחמת העולם השנייה

 

יהדות מזרח אירופה

- מאפייניה וייחודה של היהדות הליטאית

- היהודים והבּונד במהפכת 1905 ברוסיה ובפולין

- הגלות ההמונית של יהודי ליטא במלחמת העולם הראשונה והשפעותיה הרוחניות

- האוטונומיה הלאומית והתרבותית של יהודי ליטא בין שתי מלחמות העולם

- מעמדה של "אגודת הרבנים" בליטא בין שתי מלחמות העולם

- הדילמות של היהדות האורתודוקסית בפולין בין שתי מלחמות העולם

- יהודי הארצות הבלטיות בין הסיפוח הסובייטי לכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה

עולם התורה במזרח אירופה

- ייסודו של עולם הישיבות הליטאיות המודרניות במזרח אירופה

- תנועת המוסר והישיבות הליטאיות באימפריה הרוסית 

- עולם הישיבות בגלותו בתקופת מלחמת העולם הראשונה

- תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם

- מחאה ואלימות בישיבות הליטאיות במזרח אירופה

- מהפכת "ועד הישיבות" במחוזות הסְפר בפולין בין שתי מלחמות העולם

- "תפארת בחורים": תנועת החְזרה-בתשובה רחבת-היקף בליטא ובפולין בין שתי מלחמות העולם

- "בית יעקב": תנועת נשים רחבת-היקף לשיבה אל הדת בליטא בין שתי מלחמות העולם 

- עולם הישיבות בנדודיו למן ראשית מלחמת העולם השנייה ועד ל"מבצע ברברוסה"

אישים תורניים במזרח אירופה

- הרב המהפכן – הרב איצל'ה רבינוביץ' מפוניבז'

- דמותו האורגינלית של הרב שמעון שקוֹפּ, ראש ישיבת גְרוֹדְנה

- "החפץ חיים" לאחר מותו – מבצע עולמי לכתיבת ספר תורה על שמו

- כיסופים לארץ ישראל של ראשי הישיבות הליטאיות

ימי השואה בליטא

- היהודים בגטאות הגדולים בליטא: וילנה, קובנה ושאוול (סדרת הרצאות)

- "הימים האיומים ביותר": אקציית הילדים והזקנים בגטו קובנה

- התהליך הסדור של השמדת יהודי הפרובינציה הליטאית

- השמדת קהילת טלז כדוגמה להשמדה השיטתית של קהילות ליטא

- התנגדות של יהודים בתהליך השמדת הקהילות היהודיות בעיירות ליטא

- אנשי הדת בשואת יהודי העיירות בליטא

 

מיסטיקה יהודית

 

- מיסטיקת ה"היכלות" וה"ירידה למרכבה" בארץ ישראל לאחר חורבן בית המקדש

- בשורתו של נתן העזתי על משיחיות שבתאי צבי ותוצאותיה

 

 

bottom of page