top of page
ראשית עמוד מאמרים

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

התנגדות בלתי אפשרית
פורסם בגל-עד (עלון בית העדות בניר גלים), 3 (תשע"ז), עמ' 8–13.

לידיעת נתניהו, הליטאים לא חיכו לנאצים
פורסם בוויי-נט, דעות, 27.8.2018.

בול קטן שמסתיר הכחשת שואה
פורסם בוויי-נט, דעות, 21.9.2018.

יהודי יחיד בתוך ים של גויים
פורסם בכיפה, יהדות, 17.12.2018.

שואת יהודי ליטא: האובדן והליטאים שהתעללו כאוות נפשם (או: מה איבדנו בשואת יהדות ליטא)
פורסם בהאומה, 217 (תש"ף), עמ' 90–96.

באפילה בתחתית הבור: סיפורו המדהים של יהודה בייליס
פורסם בסרוגים, חדשות בארץ, 21.4.2020.

מעגל הרצח הליטאי וגבורת הנרצחים
פורסם בסרוגים, השכלה גבוהה, 7.4.2021.

80 שנה ל"מבצע ברברוסה" - אקציית הילדים והזקנים בגטו קובנה
פורסם בהאומה, 223 (תשפ"א), עמ' 75–84.

המלחמה בתוך הבית - משכיחי השואה
פורסם בערוץ 7, דעות, 30.10.2021.

חזור

bottom of page