היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

בן-ציון קליבנסקי

ספרים שכתבתי

 

 

בן-ציון קליבנסקי_פרקי היכלות
כצור חלמיש
תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה
 

ISBN 978-965-227-312-3 מסת"ב

כצור חלמיש בוחן ומתאר את עולם הישיבות הליטאיות במזרח אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה ואת התחדשותו והתפשטותו של עולם זה בימי בין המלחמות. הספר הוא חיבור רחב-היקף והראשון מסוגו שעניינו מוסדות כמעט עלומים בתקופה שבשדה המחקר הרבו לדון בה.

כצור חלמיש פורשֹ תופעה ייחודית: כבר במלחמת העולם הראשונה בגְלות מנהלי הישיבות ותלמידיהן אל רוסיה ואוקראינה לא התפרקו הישיבות אלא הוסיפו לפעול בערי הגולה על אף קשיי הקיום, מגפות ופרעות. הישיבות אשר חזרו בתום המלחמה אל מחוזות מחייתן התאוששו ואף ידעו פריחה רוחנית. מרשימים הלימודים הרציניים והמאומצים של חניכיהן בימים ההם במציאות עגומה שכולה מצוקה ועניות קשה. בתנאים הסגפניים הצליחו הישיבות הליטאיות לשרוד כשני עשורים, וברבות מהן הייתה תפוסת תלמידים מלאה. גם בשנות מלחמת העולם השנייה הן המשיכו במילוי ייעודן עד לראשית ימי השואה ביוני 1941.

כצור חלמיש דן בנושאים מרכזיים בעולם הישיבות הליטאיות: מבנה ארגוני, סדרי כלכלה וכספים, תכניות לימודים, אופי ההנהלות ומאפייני התלמידים, והוא מעמיד תשתית עובדתית להבנת מהות הישיבות האלה בימי תור הזהב בתולדותיהן. זו הייתה תקופת קיומן האחרונה במזרח אירופה בטרם כיליונן, ועד היום זכרן הוא מגדלור ומופת לישיבות ברחבי העולם היהודי.

פרקי היכלות

ISBN 965-90363-0-2

 

הספר פרקי היכלות מציג מסורות מיסטיות עתיקות העוסקות בירידה למרכבה השמימית, בתיאור ההיכלות העליונים ובהשבעת מלאכים. זמן התהוותן של מסורות אלו בתקופת המשנה, התלמוד והמדרשים, וחלקן יוחסו לגדולי התנאים רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בהיותן מתחום המיסטיקה הן לא נפוצו בקרב העם, ונשתנה גורלן מגורל מסורות מדרשיות והלכתיות שנקלטו היטב בקהילות ישראל. יחידי סגולה העבירו את מסורות ההיכלות מדור לדור, והן נערכו עריכה אחרונה בידי חסידי אשכנז במאה ה-13. מעט מזעיר מעריכה זו הוצא לאור עם הופעת הדפוס, אך רבה הייתה בספרים אלו הערבוביה שנבעה משינויי הגרסאות בכתבי היד ומשיבושים לאין ספור שהשתרבבו בהם במרוצת הדורות.

 

בהתאמה למסקנות מתחום המחקר בא פרקי היכלות לרכז את מסורות ההיכלות לא לפי חלוקתן המקובלת עד עתה אלא על-פי סידורן לנושאים. חלוקה זו מלבד עשותה סדר במסורות המיסטיות מנגישה אותן לקורא בן זמננו ואף יוצרת לעתים רצף סיפורי מרתק.

ספרים שערכתי

גיטה לנגלבן-קליבנסקי_מירכתי צפון
מירכתי צפון
 
מלחמת הישרדות של צעירה יהודייה מליטא על גדות אוקיינוס הקרח הצפוני
 
מאת גיטה לנגלבן-קליבנסקי
 

ISBN 978-965-90363-1-8 מסת"ב

מירכתי צפון הוא סיפור קורותיה של נערה יהודייה, תלמידת הגימנסיה העברית בקובנה שבליטא, שהוגלתה מביתה בידי השלטון הסובייטי שבוע ימים לפני פלישת הנאצים לברית המועצות. עם עוד 1500 בני אדם ובהם כ-180 יהודים היא התגלגלה אל חצי-אי שומם, בּיקוֹב-מיס, על גדות אוקיינוס הקרח הצפוני. בקצה עולם זה היא נאלצה להיאבק פעמים רבות בשר-המוות, ובתוך האימה והייאוש היא דבקה בחינוכה ולא שכחה את משאת מאווייה – ארץ ישראל. את שאיפתה זו זכתה להגשים רק לאחר מאבק מתיש וארוך מאוד במשטר הסובייטי בסיביר ובליטא.

לא זיכרונות בלבד מירכתי צפון מעלה. הספר מתאר גם את התמודדותה של רוח האדם, שעוצבה בימי שלווה ורוגע, עם איתני טבע רבי-כוח, שלטונות אכזריים וקשיים שעל גבול האבדון. בגילויי הגבורה האלה טמונה ובולטת עָצמתו של הספר.

David Bankier_Expulsion and Extermination
Expulsion and Extermination
 
Holocaust Testimonials from Provincial Lithuania
 
by David Bankier
 
ISBN 978-965-308-396-7 מסת"ב
 

ליטא מדורגת בין המדינות האירופיות כמדינה בעלת אחוז הנרצחים היהודיים הגדול ביותר בתקופת השואה. מתוך כמאתיים וחמישים אלף יהודים שחיו בה ב-1941, רק כשמונת אלפים היו בני מזל וזכו לראות את סיומו של הכיבוש הנאצי. יתרה מזו, יהודי עיירות השדה – כמאה וחמישים אלף נפש שהתגוררו בעיירות ובכפרים בפרובינציה הליטאית – הושמדו לחלוטין בחודשים הראשונים של "מבצע ברברוסה". עָצמת הרצח שלהם הייתה חסרת תקדים. אין מדובר רק בקרבנות נבחרים אלא במחיקה של קהילות שלמות. היה זה רצח אכזרי שקשה להעלות אותו על הדעת של אנשים חסרי ישע, ובהם זקנים, נשים, ילדים ואף תינוקות.

בה בעת שתהליך ההשמדה של היהודים בערים הליטאיות הגדולות וילנה וקובנה נחקר לעומקו, גורלן של הקהילות היהודיות בפרובינציה הליטאית לא זכה לתשומת לב ראויה. המחקרים המעטים הקיימים מתבססים כמעט לגמרי על מסמכי הפושעים עצמם.

הספר בא לתאר את החיסול של קהילות שדה אלו בהתבססו על תיעוד עשיר של עדויות ניצולים מתוך אוסף ליב קוניוחובסקי שביד ושם. תיעוד זה מספק תמונה שלמה על הניסיון היהודי – ההשפלה, הסימון, הבידוד, העבודות הבזויות והסבל בגטו בטרם הוצאת היהודים אל מותם. הוא חושף את ההשתתפות ההמונית והפעילה מאוד של הליטאים ברדיפה וברצח, ומראה עד כמה התנאים המיוחדים בפרובינציה הליטאית השפיעו על הדינמיקה של "הפתרון הסופי".

חזור