היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

בן-ציון קליבנסקי

על היהדות הליטאית: 

"תפארת בחורים" – תנועת לימוד תורה רחבה לבני מעמדות העמלים בליטא בין מלחמות העולם

פורסם בציון, פב (תשע"ז), עמ' 439–488

כתיבת ספר תורה על-שם "החפץ חיים": ממבצע התרמה למפגן אחדות

פורסם בחצי גיבורים, י (ניסן תשע"ז), עמ' א'לז-א'עט

קיבוץ פוניבז'

פורסם בחצי גיבורים, ט (ניסן תשע"ו), עמ' תתצג-תתקכב

הערה: במאמר מופיעות טעויות הדפסה ביידיש. לניסוח המדויק ראו המקור:

"למה זה תטרח – קפוץ כאן לנהר!": המוסר כמענה האורתודוקסי המובהק למודרנה

פורסם בגל-עד, כג (תשע"ג), עמ' 15–58

"התאגדות הישיבות תקיף העולם ומלואו" – לדמותה של עיתונות נוברדוק

פורסם בקשר, 40 (2010), עמ' 115–125

"במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב": 

מעמדה של אגודת הרבנים בליטא

פורסם בציון, עה (תש"ע), עמ' 313–346

"לקדש שם שמים בעולם!" – לדמותה של המהפכה הטלזאית

פורסם במים מדליו, 21 (תש"ע), עמ' 25–64

ביידיש: 

ר' איצעלע ראַבינאָוויטש – "דער רעוואָלוציאָנער גאון" 

פורסם בלעבנס-פֿראַגן, 678 (מרס-אפריל 2009), עמ' 17–18

באנגלית: 

Jewish Resistance in Provincial Lithuania in 1941

printed in Holocaust Studies, 2019

 

 

 

הגרסה הרשמית של המאמר פורסמה כאן:​    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17504902.2019.1570694

 

 

Unique Characteristics of the Lomza Yeshiva Students After WWI

printed in Landsmen, 19, 1–2 (2009), pp. 3–9

ביקורת ספרים: 

עמנואל אטקס ושלמה טיקוצ'ינסקי, ישיבות ליטא: פרקי זכרונות, ירושלים תשס"ד

פורסם בגל-עד, כ (תשס"ו), עמ' 161–168

חזור