חדשות אחרונות:

תרגום מיידיש לסיפורו של אברהם רייזין "דרמה על חמישה תפוחי אדמה".

סיפור "הסוחר של הצאר אומר הדרן בסיום הש"ס".

תרגום מיידיש לשירים של חיים סמיאטיצקי.

סיפור אמִתי ומופלא "מזרע אברהם".

שירי יידיש של רבקה בסמן בן-חיים.

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

אתר זה בא בעיקרו להנגיש לך את תולדות יהדות ליטא באמצעות מאמריי וספריי. בהיותו בעל אופי היסטורי-ספרותי אוסיף בו מדי פעם בפעם סיפורים היסטוריים קלילים
וכן
תרגומים מיידיש של סיפורים ושירים לא-מוכרים מפרי עטם של יוצרים בני מרחב התרבות היהודי-ליטאי.

  © כל הזכויות שמורות לבן-ציון קליבנסקי

גיטה לנגלבן-קליבנסקי_מירכתי צפון