top of page

Ben-Tsiyon Klibansky

Historian & Electronics Engineer

M.Sc.

Ph.D.

בהגליה ביקוטסק, סיביר

גיטה קליבנסקי ז"ל

בגימנסיה העברית בקובנה

במשרד השיכון, ירושלים

במות אמי בכ"ג בשבט תשע"ה החלטתי לכתוב ספר-תורה לזכרה ולזכר אבי, אסיר ציון מנחם קליבנסקי.

לרגל הכתיבה ולזיכוי הרבים, יימכר ספרה של אמי, "מירכתי צפון",
שבו תיארה את חייה עשירי המעש וההרפתקאות בליטא, בקוטב הצפוני ובווילנה הסובייטית,
במחיר עלות של 65 ש"ח (+ דמי משלוח),
כשכל ההכנסות ממכירתו קודש לכתיבת ספר-התורה.

קניית ספר מזכה אפוא את הרוכש בשותפות בספר-תורה על-שם הוריי.

לרכישת הספר 

  © כל הזכויות שמורות לבן-ציון קליבנסקי

bottom of page