Search
  • Ben-Tsiyon Klibansky

ערב השקה לספר כצור חלמיש במרכז זלמן שזר בירושלים

בכ"א בסיוון תשע"ד נערך במרכז זלמן שזר בירושלים ערב השקה לרגל צאתו לאור של הספר "כצור חלמיש: תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה". לפני קהל של כ-80 איש נשאו דברים פרופ' עמנואל אטקס, הרבנית אסתר פרבשטיין, ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי, ומחבר הספר ד"ר בן-ציון קליבנסקי.

ההיסטוריון הנודע פרופ' עמנואל אטקס, יו"ר הכינוס, סקר בהרחבה את ייחודו של הספר ואת חידושיו, הדגיש את אחת המסקנות החשובות בו שלולא המגבלות החומריות אשר כבלו את ידי הישיבות הליטאיות בתקופת בין המלחמות הן היו גדֵלות במידה ניכרת, וסיכם את דבריו במילים "הספר הזה שאנו מציינים הערב את הופעתו מניח תשתית מוצקה, רחבה, משמעותית להכרת עולם הישיבות הליטאיות, שממנה אפשר כמובן להמשיך ולשאול שאלות נוספות". אחריו הרצתה הרבנית אסתר פרבשטיין, ראש הקתדרה להוראת השואה במכללה ירושלים. היא הפתיעה את הקהל בהצבעה על הערת שוליים בספר שבה נזכר שמו של אברהם פרבשטיין – לימים חותנה ומראשי ישיבת חברון – כתלמיד הארץ-ישראלי היחיד בישיבת מיר בשנת 1938, והרחיבה את היריעה בציטוטים מרגשים ממכתביו, השופכים אור על לימודיו בישיבות מיר וסלבודקה.

אחרון המרצים, ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי, שסִפרו על עלייתה של ישיבת סלבודקה לארץ ישראל עומד לראות אור בקרוב, ריתק את הקהל בהרצאה סוחפת שזורה ביטויים ישיבתיים עסיסיים, שפירטה את חידושיו הרבים של "כצור חלמיש", ובלשונו הציורית סיים: "כשלקחתי את הספר לידי לראשונה, עזבתי הכול והתחלתי לקרוא בו בעמידה, והרגשתי כמו ילד בחנות ממתקים מסחררת...".

את הערב חתם המחבר ד"ר קליבנסקי, שתיאר את מעברו מקריירה מבטיחה בעולם הצבאי וההיי-טק האזרחי לחקר ההיסטוריה של היהדות הליטאית, יהדות אשר זכתה לפרסום רב מאוד על הישגיה ותרומתה לעולם היהודי, אך הושמדה כמעט עד אחרון בניה בתקופת השואה. בהיותו יליד וילנה בחר ד"ר קליבנסקי לחקור יהדות נכחדת זו, ובישיבות הליטאיות מצא את הנציגות הנאמנות למאפייניה הייחודיים – למדנות ושכלתנות. את ממצאיו המפתיעים על אודותיהן הוא שיקע בין דפי ספרו החדש "כצור חלמיש".

#בלוג

21 views0 comments